اخرین محصولات ثبت شده

کتاب ریاضی عمومی 1 جرج توماس ترجمه فارسی

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول ترجمه مهدی پاکزاد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل جبر خطی هافمن

دانلود حل المسائل جبر خطی هافمن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب جبرخطی هافمن ( فارسی )

دانلود کتاب جبرخطی هافمن ترجمه جمشید فرشیدی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل آباکوس سد قوسی morrow point با فرمت cae , jnl

مدل آباکوس سد قوسی morrow point در قالب فایل cae , jnl بدون error و آماده تحلیل

قیمت : 500,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل آباکوس سد امیرکبیر

مدل آباکوس سد قوسی امیرکبیر در قالب فایل cae , jnl بدون error و آماده تحلیل

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین درس پایداری سازه های چن Solution Manual of Structural Stability Chen & Lui general/column..

دانلود حل تمرین درس پایداری سازه های چن - تمرین ها کامل نیستند ولی سعی شده که سخت ترین ها حل شوند... Solution Manual of Structural Stability - Theory and Implementation Chen & Lui general/column/beam-column/frame/energy&numerical

قیمت : 15,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پرایمینگ گیاه برای مقاومت به شته

دانلود مقاله پرایمینگ گیاه باقلا برای مقاومت به شته سبز هلو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین درس مهندسی پزشکی ابزار دقیق وبستر SOLUTIONS MANUAL OF MEDICAL INSTRUMENTATION: Application

حل تمرین درس پایداری سازه های چن به همراه کتابSolution Manual of Structural Stability - Theory and Implementation Chen & Lui

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مقاومت گیاه به شته توسط چای سبز

القای مقاومت به شته سبز هلو روی گیاه باقلا توسط چای سبز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مقاومت گیاه به شته توسط بتا آمینو بوتیریک اسید

دانلود مقاله القای مقاومت به شته سبز هلو روی گیاه باقلا توسط بوتیریک اسید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مقاومت گیاه به شته توسط سالیسیلیک اسید

دانلود مقاله القای مقاومت به شته سبز هلو روی گیاه باقلا توسط سالیسیلیک اسید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف

دانلود حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل